Co čeká odsouzené po změně zákona o výkonu trestu

V listopadu příštího roku má vejít v účinnost nový zákon o výkonu trestu a novela trestního zákoníku, která redukuje počet typů věznic ze čtyř na dvě. Dle novely tedy budou jen věznice se zvýšenou ostrahou a věznice s dozorem. V praxi však současný systém výrazných změn nepozná, věznice s ostrahou se totiž bude dále dělit do třech stupňů střežení, které budou prakticky kopírovat současný stav. Zásadním rozdílem tedy bude, že o zařazování do jednotlivých stupňů nebude dále rozhodovat soud ale vězeňská služba, a to zejména na základě výstupů z počítačového systému SARPO (konečné rozhodnutí bude mít poradní sbor a ředitel věznice). Vězeňská služba věří, že to dokáže lépe, než soud a soudům je odlehčena administrativa. Soudy budou dále rozhodovat, jen o přeřazení mezi věznicí s ostrahou a se zvýšenou ostrahou.

Co ale vlastně čeká dosavadní odsouzené:

Dle článku IV nového zákona většinu nečeká nic příjemného.  

Kam budou vězni nově zařazení
Nyní Nově
Věznice se zvýšenou ostrahou  Věznice se zvýšenou ostrahou
Věznice s ostrahou Ostraha - vysoký stupeň zabezpečení
Veznice s dozorem Ostraha - vysoký stupeň zabezpečení
Věznice s dohledem Ostraha - Střední/nízký stupeň zabezpečení (dle skutku)

 

Odsouzení do věznice se zvýšenou ostrahou

Nemění se nic.

Odsouzení do věznice s ostrahou

Budou nově zařazení do věznice s ostrahou s vysokým stupněm střežení.

Odsouzení zařazení do věznice s dozorem

Věznice s ostrahou s vysokým stupněm střežení.

Odsouzení ve věznicích s dohledem 

Nedbalostní (za nedbalostní tr. činy) - věznice s ostrahou s nízkým stupněm zabezpečení

Ostatní – Věznice s ostrahou se středním stupněm zabezpečení

Nutno dodat, že jako je tomu u velké části trestní legislativy, nechybí klauzule ,,pokud vězeňská služba nestanoví jinak“. Vzhledem k počtu odsouzených a administrativní náročnosti, lze tedy předpokládat, že se z veliké části bude rozhodovat na základě osobních sympatií některých zaměstnanců.

pravý panel