Phone-735062_960_720 Jak je to s telefonováním ve vězení

Telefonování ve výkonu trestu je jedna ze zajímavých kapitol. V naprosté většině věznic lze telefonovat pravidelně z telefonních budek, které známe z dávné minulosti. Telefonní hovory se nahrávají a někde funguje i přímý odposlech vychovatelem, či jiným zaměstnancem vězeňské služby. Dle zákona o výkonu trestu má odsouzený nárok na telefonování s osobami blízkými. Toto právo je dále omezováno vnitřním předpisem Generálního ředitelství vězeňské služby, které toto právo omezuje na maximálně 5 desetiminutových hovorů týdně, Nutno však dodat, že největším omezením v této věci není samotné nařízení, ale fakt, že minuta telefonního hovoru je zpoplatněna částkou 15 Kč za minutu (na mobilní linky) a tedy je mimo možnosti většiny vězňů, takový kontakt udržovat. Volání odsouzených je tedy o 1000 procent draží, než volání z dobíjecí karty na svobodě. Plánují se sice změny a pár pokusů již proběhlo, ale situace trvá 10 let. pozn.

Telefonování od 17.3.2017

Zapomeňte na stávající systém telefonních karet, které si vězni kupovali, případně nechávali posílat z domova. Nový systém funguje na principu předplaceného kreditu na virtuálním telefonním účtu vězně vedeném u poskytovatele telefonních služeb.
Každému vězni (který bude chtít telefonovat) bude vydána stíratelná kartička, na které po setření najde unikátní číslo svého telefonního účtu a PIN k tomuto účtu, které mu budou sloužit pro přihlášení do telefonního automatu.
Telefonní automaty budou umístěny na příslušných odděleních odsouzených, ve výkonu vazby nebo výkonu trestu s celovým systémem pak na určených místech věznic. Provozní doba automatů by měla být systémem nastavena na dobu vyhrazenou časovým rozvrhem dne na telefonování vězňů (zde bude zřejmě individuální úprava dle podmínek jednotlivých věznic).
Kredit na telefonním účtu vězně půjde dobíjet třemi způsoby:
1. vězeň si prostřednictvím vychovatele nebo dozorce může zažádat o převod částky ze svého osobního, ve věznici vedeného účtu (pokud bude mít na tomto účtu k dispozici peníze, se kterými bude moci volně nakládat) na telefonní účet,
2. v průběhu dubna 2017 je plánováno zprovoznění vyhrazeného účtu provozovatele, na který budou moci být zasílány platby na dobití kreditu přímo „z civilu“, a to buď bankovním převodem, nebo poštovní poukázkou typu „A“ - účet má být pro všechny vězně společný, jako identifikátor platby bude sloužit jméno a příjmení vězně uvedené ve zprávě pro příjemce, jako variabilní symbol platby se bude uvádět unikátní číslo telefonního účtu dotyčného vězně (viz výše),
3. v průběhu května 2017 by mohla být zprovozněna internetová platební brána, kde budou platby prováděny pomocí platební karty (podobně jako při platbách v e-shopech).
Částka bude na telefonní účet vězně připisována během 5 pracovních dnů. Výchozí minimální výše platby by měla být nastavena na 50 Kč (ale může dojít ze strany vězeňské služby k úpravě tohoto limitu), kredit bude možno dobít do maximální výše 2000 Kč. Platby s neúplně nebo nesprávně uvedenými údaji budou do 30 dnů vraceny zpět odesílateli/plátci. Zpracování platby na dobití kreditu nižší než 500 Kč bude zpoplatněno částkou 3 Kč.
Cena hovoru do mobilních i pevných sítí na území ČR bude 1,98 Kč za minutu (včetně DPH), hovory budou účtovány po vteřinách. Volání do zahraničí bude rozděleno do tří pásem dle cílové země s cenami 25,50/49/98 Kč včetně DPH za minutu hovoru, účtování opět po vteřinách
V případě nevyčerpání předplaceného kreditu bude mít vězeň po propuštění možnost zažádat si u provozovatele služby o vyplacení nevyčerpané částky - žádost bude muset být podána do 36 měsíců po propuštění, součástí žádosti musí být potvrzený formulář o propuštění (o jehož vydání si musí vězeň před propuštěním sám ve věznici zažádat). Vrácení bude provedeno do 30 dnů, vracet se budou pouze částky vyšší než 10 Kč. Poplatek za vrácení částky bankovním převodem bude 10 Kč, v případě vrácení poštovní poukázkou pak 30 Kč.

Přechodné období pro vyčerpání starých telefonních karet v automatech od O2 by snad mělo běžet do května až června 2017.

Mobilní telefony ve vězení

Další kapitolou je potom telefonování z mobilních telefonů, což je nejen zakázané, ale dokonce může být kvalifikováno jako trestný čin maření úředního rozhodnutí a rozhodně to není bezpečné, jak pro odsouzené, tak jejich blízké. Obě strany v tu chvíli porušují zákon. Tedy, pokud vám někdo z vězení zavolá, ohrožuje i Vás a pokud někomu vy voláte, ohrožujete jeho. Nicméně nutno dodat, že výklady této problematiky se různí, stejně jako samotná rozhodnutí soudců. (Většina žaloby zamítá) Vězňům telefony nedoporučuji z ještě jednoho důvodu, ač se vám to nemusí zdát, přibyde oběma stranám mnohem více stresu a vztahy vám to rozhodně nezlepší.

pravý panel