ve vězení, o base, do vězení, informace, pravda   >   Po propuštění   >   Výmaz z trestního rejstříku

Impossible-701686_960_720 Výmaz z trestního rejstříku. Kdy můžu žádat o zahlazení odsouzení

Často řešeným problémem je také záznam v trestním rejstříku, který lidem po propuštění dosti komplikuje život především proto, že 80% zaměstnavatelů výpis z trestního rejstříku vyžaduje, ale také pro komplikace, pokud chcete podnikat.

Proto se teď budeme zabývat problematikou výmazu z rejstříku trestu.

O výmazu z rejstříku trestu vždy rozhoduje soud, který vás k trestu odsoudil. Podmínkou pro výmaz je vždy vedení řádného života po propuštění, či konci podmíněného trestu. (S vyjímkou mladistvých tam je to po roce, s vyjímkou trestů nad 1 rok.). Co se liší, je doba, po které lze o výmaz z rejstříku trestů požádat.

Podmínky pro zahlazení:

Nepodmíněný trest odnětí svobody Odsouzení se zahlazuje pouze na žádost odsouzeného. Odsouzení lze zahladit, jestliže odsouzený po výkonu trestu vedl nepřetržitě řádný život

  • po dobu patnácti let, jestliže byl uložen výjimečný trest
  • po dobu deseti let, jestliže trest činil více než 5 let,
  • po dobu pěti let, jestliže trest činil více než jeden rok,
  • po dobu tří let, jestliže trest činil nejvíce jeden rok.

Počítá se přitom skutečná délka trestu. To znamená, že pokud někdo byl již po devíti měsících podmíněně propuštěn z trestu odnětí svobody uloženého na 15 měsíců a nebylo rozhodnuto o tom, že bude muset dovykonat zbytek trestu, bude doba pro zahlazení 3 roky a nikoliv 5 let. Tato doba běží od okamžiku propuštění z výkonu trestu. Stejné to je i v případě, že, je trest zmírněn milostí nebo amnestií prezidenta republiky. I v těchto případech je důležitá skutečně vykonaná doba trestu, nikoliv celý trest tak, jak byl původně uložen. Jestliže tedy pachatel byl odsouzen na pět a půl roku odnětí svobody a po třech letech byl propuštěn na základě milosti prezidenta, bude se vycházet z toho, že trest byl tříletý a nikoliv pětiapůlletý. O zahlazení odsouzení tedy bude možno požádat v popisovaném případě po pěti letech od propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Podmíněný trest odnětí svobody Pokud se podmíněně odsouzený ve zkušební době podmíněného odsouzení osvědčil a podmínka tedy nebyla přeměněna na nepodmíněný trest, znamená to, že od rozhodnutí soudu o osvědčení se na odsouzeného hledí, jako by odsouzen nebyl a odsouzení nebude uváděno ve výpisu z rejstříku trestů. Není tedy třeba podávat žádnou zvláštní žádost o zahlazení odsouzení. Jestliže ale soud odsouzeného neosvědčil a přeměnil podmíněný trest na nepodmíněný, platí ohledně záznamů ve výpisu z rejstříku trestů to, co bylo řečeno výše u nepodmíněného trestu odnětí svobody.

Diskuze / rady zde

pravý panel