Support-487511_960_720

Seznam doporučených organizací pomáhajících ve výkonu trestu

Spolupráce s institucemi:

Návrat o.p.s. , azylový dům Speramus v Liberci

Cílovou skupina uživatelů azylového domu tvoří především:

osoby bez přístřeší, propuštění z VTOS a z léčeben, nezaměstnaní, osoby s fiktivním trvalým bydlištěm, osoby se zpřetrhanými vazbami na rodinu, zjevní i skrytí bezdomovci.

Poskytujeme pobytovou službu na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci, osobám sociálně vyloučeným, které ztratily možnosti k bydlení tj.nem ají přístřeší nebo žijí v podmínkách ohrožující zdraví a život. Služba může být klientovi (při plnění podmínek individuálního plánu) poskytována v délce zpravidla nepřevyšující 1 rok. 

 Sociální služby poskytujeme mužům od 18 let, zejména s trvalým pobytem v Liberci či na území Libereckého kraje. Službu můžeme poskytnout rovněž zájemci s trvalým bydlištěm mimo území kraje (podmínkou je trvalé bydliště na územi EU).

Služba je poskytována nepřetržitě, příjem zájemců se děje především v pracovní dny (Po-Pá od 8:00 - 16:00 hod.)

http://www.opsnavrat.cz/ tel: 485 103 141

Velmi kvalitní pomoc Vám může dát také spolek ŠALAMOUN

http://spoleksalamoun.com

Mezinárodní vězeňské společenství, z.s.  Balbínova 550/10, P2 Vinohrady 120 00, info@prisonfellowship.cz   www.pfi.org   tel: 00420/602308210, www.restorative-justice.eu      www.prisonfellowship.cz

Velmi aktivně pomáhající v oblasti péči po propuštění i v aktivitách přímo ve věznicích.

Centrum sociálních služeb - Resocializační a reintegrační programy,

Sokolovská 95/87, Praha 8 - Karlín, odkaz na web: www.csspraha.cz - pracoviště Resocializační a reintegrační programy (na stránkách je odkaz na e-mail elektronické poradny - rrp.poradna@gmail.com) a také na facebook).

Centrum připravuje odsouzené na propuštění z výkonu trestu a pomáhá je provázet po propuštění. Účinně pomáhá jak odsouzeným, tak rodinám. Sociální poradenství, psychická podpora. Zejména pro odsouzené z Prahy a okolí. Pracovníci však dojíždějí do většiny věznic v ČR.

Arciděkanství liberecké

- Kostelní 9/7, 460 01 Liberec, http://www.arcidekanstvi-lbc.cz/ 

Arciděkanství, díky aktivitě arciděkana a vikáře libereckého P. R. D. Mgr. Radka Jurnečky zajišťuje pastorační provázení lidem po propuštění z vězení. Pomáhá rovněž s ubytováním i cestou k zaměstnání.

Další:

Za branou z.s.

Občanské sdružení pomáhající rodinám odsouzených v Praze a Středočeském kraji. Evidentně fungující pomoc.

http://www.zabranou.cz/

Light house o. s.

Spolek uvádí: Náš spolek pomáhá všem, kteří přišli do styku s vězením nebo poznali vězeňskou problematiku z důvodu uvěznění někoho blízkého nebo známého. Zkušenosti jsou takové, že komunikace s touto organizací není příliš rychlá. 2-3 měsíce čekání na odpověď.

http://www.os-lighthouse.cz/

info@os-lighthouse.cz

Tel: +420 222 939 286 Pro Prahu

Tel: +420 728 310 005 České Budějovice

Tel: +420 776 109 414 Kroměříž

Tel: +420 773 177 240 Brno

Tel: +420 728 310 005 Most

Liga vězňů z.s.
Husovo náměstí 14
253 01 Hostivice

liga-veznu@email.cz

 

Uvádí: Náplní zapsaného spolku je vyvíjet činnost ve prospěch obviněných, obžalovaných, odsouzených a osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Hlavním cílem spolku je zlepšení podmínek odsouzených a vazebně stíhaných a zároveň zajistit pro odsouzené a vazebně stíhané právní ochranu, a to i v mezinárodním měřítku.

Podává za odsouzené žádosti o podmíněné propuštění.

Diskuze / rady zde

 

 

pravý panel