Censorship-610101_960_720

Zákonné normy

Dobrý den,


Jak ostatně lépe pomoci, než právními radami. V první řadě dávám seznam důležitých dokumentů ke stažení.

 

  1. Zákon o výkonu trestu trestní zákon 2016
  2. Zákon o výkonu trestu zákon o vt 2016
  3. Vyhláška MS o srážkách ze mzdy odsouzených vyhláška odměny
  4. Zákon o výkonu vazby aktuální znění
  5. Vyhláška MS o výkonu trestu aktuální znění
  6. Vyhlaška o výkonu vazby aktuální znění
  7. Trestní řád aktuální znění
  8. Ústava ČR  úplné znění
  9. Vyhláška o kontrole výkonu trestu domácího vězení domácí vězení
  10. Zákono služebním poměru VS služební poměr

Součástí důležitých dokumentů je také vnitřní řád věznice, krerý musí být v souladu s výše vypsanými předpisy. Každá věznice má svůj vlastní a tento musí dále schvalovat Generální ředitelství VS. Pokud v řádu najdete slova jako zpravidla, pak s tím zpravidla vůbec nepočítejte. Vnitřní řády najdete ke stažení u popisů věznic. Pro ilustraci  vnitřní řád věznice heřmanice_docx.

Diskuze

pravý panel