ve vězení, o base, do vězení, informace, pravda   >   Soudy v ČR   >   Nejvyšší správní soud

Nejvyšší správní soud

zdroj nssoud.cz

Nejvyšší správní soud

Nejvyšší správní soud
Moravské náměstí 6
CZ-657 40 Brno         

Tel.: +420 542 532 311
Fax: +420 542 532 361
E-mail: podatelna@nssoud.cz 
ID datové schránky: wwjaa4f   

   
     
Kancelář předsedy soudu    
Vedoucí kanceláře předsedy Mgr. et Mgr. Petra Lavická Tel.: +420 542 532 330 
Administrativní asistentky předsedy Dagmar Dolníčková   Tel.: +420 542 532 339
  Bc. Barbora Šopíková, Dis.  Tel.: +420 542 532 331
    Fax: +420 542 532 364
    E-mail: sekretariat@nssoud.cz
Administrativní asistentky místopředsedy    Bc. et Bc. Irena Festová Tel.: +420 542 532 332 
  Mgr. et Mgr. Adéla Kereková Tel.: +420 542 532 317
    Fax: +420 542 532 367
    E-mail: sekretariat@nssoud.cz
Tisková mluvčí Bc. Sylva Dostálová Tel.: +420 542 532 351 
    Gsm:+420 737 247 107
    E-mail: podatelna@nssoud.cz 
     
Soudní výkon    
Ředitelka soudních kanceláří Mgr. Drahoslava Miléřová  Tel.: +420 542 532 393
Spisový úředník/správce aplikace Bc. Šárka Dujíčková, Dis.  Tel.: +420 542 532 329
Vedoucí podatelny/dozorčí úředník Mgr. Ing. Karel  Pára Tel.: +420 542 532 480
Podatelna Kateřina Holobrádková, Dis.  Tel.: +420 542 532 311
  Jana Marešová Tel.: +420 542 532 460
  Irena Kessnerová Tel:  +420 542 532 353
   

Fax: +420 542 532 361

E-mail: podatelna@nssoud.cz

     
Vedoucí kanceláře 1. senátu   Soňa Čechová Tel.: +420 542 532 336 
Vedoucí kanceláře 2. senátu Pavla Dvořáčková Tel.: +420 542 532 387
Vedoucí kanceláře 3. senátu Jaroslava Riedelová Tel.: +420 542 532 312
Vedoucí kanceláře 4. senátu Jarmila Pilná  Tel.: +420 542 532 342 
Vedoucí kanceláře 5. senátu Martina Brychtová, DiS. Tel.: +420 542 532 313
Vedoucí kanceláře 6. senátu Zlata Buchtová Tel.: +420 542 532 337
Vedoucí kanceláře 7. senátu Hana Válková Tel.: +420 542 532 378
Vedoucí kanceláře 8. senátu Petra Jeřábková Tel.: +420 542 532 377
Vedoucí kanceláře 9. senátu Bc. Dana Nevrklová  Tel.: +420 542 532 456
Vedoucí kanceláře 10. senátu Alena Filipová Tel.: +420 542 532 495
Vedoucí kanceláře kárného senátu  Markéta Malendová  Tel.: +420 542 532 379
     
Správa soudu      
Ředitelka správy soudu   Naděžda Pokorná Tel.: +420 542 532 374 
Vedoucí správní kanceláře  Hana Šilerová Tel.: +420 542 532 344 
Vedoucí oddělení správy majetku Ing. Zuzana Synková  Tel.: +420 542 532 321
Vedoucí oddělení ICT Ing. Petr Fukan   Tel.: +420 542 532 395
Správce rozpočtu   Ing. Emil Špitzera  Tel.: +420 542 532 319
Vedoucí oddělení hlavního účetního   Milada Vašková Tel.: +420 542 532 316
Vedoucí autoprovozu  Hubert Horák   Tel.: +420 542 532 389 
     
Personální oddělení    
Vedoucí personálního oddělení Mgr. Jana Humplíková Tel.: +420 542 532 373
     
Oddělení dokumentace a analytiky    
Vedoucí ODA Mgr. Lucia Vargová Tel.: +420 542 532 381
     
Bezpečnostní ředitel Bc. et Bc. Irena Festová Tel.: +420 542 532 332

Nejvyšší správní soud sídlí v Brně. Je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví.

Soustavu soudů ve správním soudnictví tvoří jednak krajské soudy, u nichž je správní soudnictví od další pravomoci odděleno pouze vnitřní organizací příslušného soudu, a jednak Nejvyšší správní soud, který je soudním orgánem specializovaným  výlučně pro oblasti správního soudnictví.  Nejvyšší správní soud, jako soud především kasační, dbá v rámci své činnosti o zákonnost a jednotu rozhodování krajských soudů a správních orgánů tím, že rozhoduje o kasačních stížnostech směřujících proti pravomocným rozhodnutím krajských soudů ve správním soudnictví, jimiž se stěžovatelé domáhají zrušení napadených rozhodnutí. Tato ochrana proti nezákonným rozhodnutím správního orgánu je dále nově doplněna o ochranu před jeho nečinností a před nezákonnými zásahy správního orgánu.

Nejvyšší správní soud dále rozhoduje ve věcech volebních, ve věcech rozpuštění politických stran a politických hnutí, pozastavení nebo znovuobnovení jejich činnosti. Nejvyšší správní soud také rozhoduje o kasačních stížnostech proti rozhodnutím krajských soudů ve věcech zrušení opatření obecné povahy nebo jejich částí pro rozpor se zákonem, stejně jako o kasačních stížnostech ve věcech místního a krajského referenda.

Do pravomoci Nejvyššího správního soudu patří rovněž rozhodování některých kladných nebo záporných kompetenčních sporů mezi orgány veřejné správy. Nejvyšší správní soud je také kárným soudem pro řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů.

pravý panel