ve vězení, o base, do vězení, informace, pravda   >   Soudy v ČR   >   Okresní soud v Litoměřicích

Okresní soud v Litoměřicích

Okresní soud v Litoměřicích

Adresa:

Okresní soud v Litoměřicích

 

Na Valech 525/12

 

412 97 Litoměřice

IČO:

bezbariérový přístup do budovy je zajištěn

00024872

Telefon:

416 721 111, DS veyabpw

Fax:

416 732 697

 

416 732 384

Adresa elektronické   

podatelny          

podatelna@osoud.ltm.justice.cz 

- podání musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem

Informační leták k provozu a službám informačního centra. 

Protokoly o předání spisů exekutorům v souladu se zák. č. 396/2012Sb. jsou umístěny v odkaze "Úřední deska".

Tiskoví mluvčí :

JUDr. Alena   H e r č í k o v á, pro úsek občanskoprávní

Telefon:

416 721 267 

Fax:

416 732 697

E-mail:

ahercikova@osoud.ltm.justice.cz

 JUDr. Miroslav  K u r e š, pro úsek trestní

Telefon:

416 721 125

Fax:

416 732 384

E-mail:

mkures@osoud.ltm.justice.cz

Soudní exekutor v obvodu Okresního soudu v Litoměřicích :

JUDr. Ondřej Mareš

Adresa:

Exekutorský úřad Litoměřice

 

Masarykova 679/33

 

Litoměřice

Telefon:

416 732 472 

Web:

www.exekutor-ltm.cz

 Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudu

Kontaktní spojení:

Správa soudu : Ing. Pernicová Alena, ředitelka správy soudu - tel. 416721126, apernicova@osoud.ltm.justice.cz

Informace a nahlížení do spisu zajišťuje informační centrum :

telefon : 416721129, 416721130, 737244577, e-mail : infocentrum@osoud.ltm.justice.cz

pravý panel