ve vězení, o base, do vězení, informace, pravda   >   Výklad pojmů z vězení

Výklad vězeňských pojmů

Collaboration-1106196_960_720

Jako každá oblast lidské činnosti má své specifické výrazy a pojmy, tak i oblast vězeňství, zde se tedy objeví všechny známé pojmy, výrazy a zkratky z výkonem trestu související.

Mimo toto se můžete podívat na oficiální výklad z otevřených zdrojů zde výklad pojmů

Pojmy:

2/3 – Podmíněné propuštění z výkonu trestu po 2/3 trestu. U některých zvlášť závažných zločinů je možné propuštění až po dvou třetinách trestu

Basa - věznice

Bachař - bengo, žandár, policajt - jedná se o zaměstnance vězeňské služby v uniformě

Balík nárokový - jedná se o balík o hmotnosti 5kg, který je možné ve výkonu trestu přijmout jednou za 6 měsíců. (vazba a mladiství 1*za 3 měsíce). Balík může obsahovat trvanlivé potraviny, kuřácké potřeby, sypané nápoje, hygiena, apod.  Rozsah věcí, které je možné poslat, či donést na návštěvy je v různých věznicích různý Na balík se vydává tzv. balíčenka, bez tohoto potvrzení balík nelze přim

Balík civilní - to je balík s civilním oblečením, jeho posílání je velmi individuální a bývá na povolení speciálního pedagoga, či vychovatele. Není na něj právní nárok, ale obecně se věznice přijímání sportovního oblečení, nebo spodního prádla nebrání.

Balík hygienický - V osvícenějších věznicích existuje institut hygienického balíku. Cca. 1* za 2 měsíce lze jeho prostřednictvím zaslat- donést odsouzenému věci potřebné k hygieně. V mnoha věznicích je tato možnost zrušena především kvůli pašování drog v šamponech apod.

Balík (program zacházení) - někde existuje i tzv. balíček pro program zacházení. Např. pokud někde funguje kurz vaření, může pedagog povolit zaslání koření, či hořké čokolády. Obvykle do 1-2 kg.

Balíčenka - Potvrzení o povolení přijetí balíku. V některých věznicích je toto potvrzení nutné a bez něj není balík vydám. Toto potvrzení vydává vychovatel na základě nároku.

Barákový – Odsouzený, který je zároveň jakým si prostředníkem mezi odsouzenými a zaměstnanci. Často dělá práci za zaměstnance a z toho mu plynu výhody a výsostné postavení. Jedná se o formu spolupráce. Ale není to jen negativní role.

Bonzák - tlačítko nouze, k přivolání dozorce.

Buchna – injekční stříkačka.

Bufet - otvor zavírací otvor v katru, kterým se podává jídlo.

Cáchař - vězeň starající se o věci zaměstnávání odsouzených a pomáhající v administrativě. Vnímáno jako nejvyšší vězeňská pozice. Relativně dobře placené místo. Navíc mí prostě přístup všude. Tato funkce je zachována jen ve větších věznicích.

Cimra - místnost, kde vězni bydlí, cela, nebo ložnice.

Chábr -  Zvláštní forma přátelství. Chábr je něco jako nejlepší kamarád ve vězení. Specialitou je, ž e chábrovství propuštěním většinou končí.

Chodbař - je vězeň, který na uzavřených odděleních vydává stravu a zalívá vodu. Chodbař může být taky jediný, kdo Vám zprostředkuje nějaký kontakt. Většinou ale při komunikaci s ním vedle něj stojí dozorce. Hlavně na vazbě je to důležitá spojka.

Čórka - trestný čin krádeže.

Dálková eskorta - celodenní převoz do jiné věznice

Diferenčka - (skupina vnitřní diferenciace) více  zde.

Díraoddělení výkonu kázeňských trestů. Někde jde jen o formální trest a odsouzení si tam chodí odpočinout z oddílu. Jinde se jedná o opravdu nepříjemnou formu trestu. Jste na cele, kde nemáte nic než zdi. Maximálne lze udělit na 20 dní.

Dohled – věznice s nejmírnějším stupněm střežení (jen teoreticky)

Dozor – věznice s druhým nejnižším stupněm střežení. Fakticky však nejvýhodnější

Deka - způsob potrestání mezivězni,kdy se na odsouzeného hodí deka a kopne si, kdo jde kolem.

El-paso - výraz pro trestný čin loupeže. Jedná se o skutek hodnocený vysokými sazbami.

Filcung - důkladná prohlídka ložnic, cel, s různou intenzitou. Nic příjemného.

Flastr - Kázeňský trest.

Intrik - nerovné jednání za účelem poškození konkurenta, ze zlé vůle, nebo podvod.

Kartáč - věznice Valdice (podle Kartouzy)

Katr - dveře do cely.

Karate - Porno časopis

Kázeňák - kázeňský trest - způsob trestání odsouzeného za spáchané prohřešky během výkonu trestu. Pohybuje se od důtky, až po srest samovazby (díry). Hlavním problémem je však škraloup v posudku, který se muže mazat třeba i rok.

Kápéčko- pravá ruka barákového.

Kilovka - jedná se o zásilky, neoficiální. Tedy někdy někde někdo přimhouří oko a pustí zásilku s tabákem, čokoládou apod. Protože to dříve fungovalo běžně a bylo to do jednoho kilogramu, ustálil se název kylovky. Dnes se tak pojmenovávají zejména zásilky ve velikých obálkách s psacími potřebami, časopisy knihami a pod.

Konina-kůň – vězeň sloužící jiným pro uznání, z donucení, či za úplatu. Většinou za služby dostává i jakou si pseudo- ochranu od silnějších. Druhá nejnižší ,,pozice“ ve vězení. Je to rovněž urážka.

Konfident – Největší urážka pro vězně. Jedná se o člověka, který udává.

Koňovat - Má dva významy, jednak se jedná o způsob posílání všeho možného pomocí systému lanovek mezi celami skrs okna a pak koňovat znamená také, sloužit nějakému vězni, za úplatu, nebo ze strachu.

Král- Onačení dříve užívané pro hlavu vězňů. Dnes se používá spíše jako provokativní označení pro někoho, kdo nebere ohled na ostatní.

Kolchoz - jedná se o zvláštní druh společenství dvou a více lidí, kteří mají vše společné. Jídlo, kávu, tabák společně si vaří a pod.

Kvak – kvašený alkoholický nápoj max. 19% alk.

LV (elvéčko)- Eskorta k lékařskému vyšetření do civilní nemocnice.

Mařenka - výraz pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí (veliká část odsouzených).

Mrskat - Trápit se, být smutný, mít deprese.

,,Mukl" - Výraz, který vznikl v lágrech. Zkráceně znamená muž určený k likvidaci. Má hanlivý i pochvalný význam (záleží, od koho zazní). Aktuálně, je to prostě označení vězně. O

Navštívenka -Potvrzení o povolení návštěvy.

Nachcat - mít pozitivní výsledek testu na drogy

Nástupák - oddělení, kam se nastupuje výkon trestu ve vazebních věznicích.

NB- nárokový balík do hmotnosti 5KG

Oddíl - většinou část ubytovny pro odsouzené pro cca 20 - 180 odsouzených. Do různých oddělení se sdružují odsouzení s podobnými vlastnostmi.

Pampeliška - ohrožený, díky špatné pověsti, homosexuál, transvestita, udavač, odsouzený za násilí na ženě, dětech, starších osobách, nebo prostě jen psychicky slabý člověk

Pampeliškárna - oddělení pro ohrožené osoby.

Pentagon- administrativníčást věznice.

Platovka -platová skupina. Ve výkonu trestu jsou možné 3. první začíná na 4500,- měsíčně brutto. 2. 6750.- a 3. 9600.- V zásadě se používají jen dvě, protože pro tu třetí je třeba vykonávat práci, pro kterou je třeba vysokého vzdělání.

Pochvala - Zvláštní způsob odměny. V zásadě nic moc neznamená, jen je to malé plus do posudků.Ponorka- Ponorný vařič, nebo eskortní autobus.

Prcačkář - odsouzený za mravnostní delikt.

Přečin- trestný čin, jehož horní hranice trestní sazby nepřevyšuje 5 let a všechny trestné činy spáchané z nedbalosti.

P.P. (půlka)- podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

PTčko – Přerušení trestu odnětí svobody. V podstatě nejvyšší možná odměna pro odsouzeného. Trest lze přerušit na 20 dní. (mimo zdravotního přerušení)

Přeřazení – přeřazení do mírnějšího typu věznice.

Rajóny - Úklid svěřené části oddělení. Vytírání a pod.

Sčíták -pošetní prověrka stavu odsouzených.

Sarpo - počítačový systém hodnocení odsouzených mající své mouchy. Jednoduše lidé nejsou digitální.

Sintr - vězeňský mundur

Sociálka - Jedná se o sociální pracovnici ve věznici, nebo o výraz pro sociální kapesné (100 Kč). 

Speciální pedagog - výchovný nadřízený vychovatele. V některých věznicích se s ním roky nemusíte setkat. Vytváří programy zacházení a někteří i různé kroužky apod.

Ostraha – věznice s ostrahou. Nejběžnější typ věznice. Všehochuť. Na vycházky mimo věznici nějaké výhody a pod spíš zapomeňte.

VIS- vězeňský informační systém od společnosti Microsoft, která však podporu již zastavila.Vrecko - vězeňská taška pro věci do práce.

VS - vězeňská služba, či vězeňská stráž

VT - výkon trestu odnětí svobody

Vychovatel - administrativní pracovník, který vás hodnotí podle toho, co má napsáno a vydává poštu. Mimo tuto činnost mu pro administrativní zátěž většinou na nic více nezbývá čas. Může pro vás lecos udělat, ale ...

Trestňák - oddělení pro problematické odsouzené.

Zvýšená ostraha – odkladiště pro silné povahy. Nejtvrdší střežení pro dlouhé tresty.

 

Živý - peníze v hotovosti.

Jako každá oblast lidské činnosti má své specifické výrazy a pojmy, tak i oblast vězeňství, zde se tedy objeví všechny známé pojmy, výrazy a zkratky z výkonem trestu související.

Mimo toto se můžete podívat na oficiální výklad z otevřených zdrojů zde výklad pojmů

Pojmy:

2/3 – Podmíněné propuštění z výkonu trestu po 2/3 trestu. U některých zvlášť závažných zločinů je možné propuštění až po dvou třetinách trestu

Basa - věznice

Bachař - bengo, žandár, policajt - jedná se o zaměstnance vězeňské služby v uniformě

Balík nárokový - jedná se o balík o hmotnosti 5kg, který je možné ve výkonu trestu přijmout jednou za 6 měsíců. (vazba a mladiství 1*za 3 měsíce). Balík může obsahovat trvanlivé potraviny, kuřácké potřeby, sypané nápoje, hygiena, apod.  Rozsah věcí, které je možné poslat, či donést na návštěvy je v různých věznicích různý Na balík se vydává tzv. balíčenka, bez tohoto potvrzení balík nelze přim

Balík civilní - to je balík s civilním oblečením, jeho posílání je velmi individuální a bývá na povolení speciálního pedagoga, či vychovatele. Není na něj právní nárok, ale obecně se věznice přijímání sportovního oblečení, nebo spodního prádla nebrání.

Balík hygienický - V osvícenějších věznicích existuje institut hygienického balíku. Cca. 1* za 2 měsíce lze jeho prostřednictvím zaslat- donést odsouzenému věci potřebné k hygieně. V mnoha věznicích je tato možnost zrušena především kvůli pašování drog v šamponech apod.

Balík (program zacházení) - někde existuje i tzv. balíček pro program zacházení. Např. pokud někde funguje kurz vaření, může pedagog povolit zaslání koření, či hořké čokolády. Obvykle do 1-2 kg.

Balíčenka - Potvrzení o povolení přijetí balíku. V některých věznicích je toto potvrzení nutné a bez něj není balík vydám. Toto potvrzení vydává vychovatel na základě nároku.

Barákový – Odsouzený, který je zároveň jakým si prostředníkem mezi odsouzenými a zaměstnanci. Často dělá práci za zaměstnance a z toho mu plynu výhody a výsostné postavení. Jedná se o formu spolupráce. Ale není to jen negativní role.

Bonzák - tlačítko nouze, k přivolání dozorce.

Buchna – injekční stříkačka.

Bufet - otvor zavírací otvor v katru, kterým se podává jídlo.

Cáchař - vězeň starající se o věci zaměstnávání odsouzených a pomáhající v administrativě. Vnímáno jako nejvyšší vězeňská pozice. Relativně dobře placené místo. Navíc mí prostě přístup všude. Tato funkce je zachována jen ve větších věznicích.

Cimra - místnost, kde vězni bydlí, cela, nebo ložnice.

Chábr -  Zvláštní forma přátelství. Chábr je něco jako nejlepší kamarád ve vězení. Specialitou je, ž e chábrovství propuštěním většinou končí.

Chodbař - je vězeň, který na uzavřených odděleních vydává stravu a zalívá vodu. Chodbař může být taky jediný, kdo Vám zprostředkuje nějaký kontakt. Většinou ale při komunikaci s ním vedle něj stojí dozorce. Hlavně na vazbě je to důležitá spojka.

Čórka - trestný čin krádeže.

Dálková eskorta- celodenní převoz do jiné věznice

Diferenčka - (skupina vnitřní diferenciace) info zde.

Díra - oddělení výkonu kázeňských trestů. Někde jde jen o formální trest a odsouzení si tam chodí odpočinout z oddílu. Jinde se jedná o opravdu nepříjemnou formu trestu. Jste na cele, kde nemáte nic než zdi. Maximálne lze udělit na 20 dní.

Dohled – věznice s nejmírnějším stupněm střežení (jen teoreticky)

Dozor – věznice s druhým nejnižším stupněm střežení. Fakticky však nejvýhodnější

Deka - způsob potrestání mezivězni,kdy se na odsouzeného hodí deka a kopne si, kdo jde kolem.

El-paso - výraz pro trestný čin loupeže. Jedná se o skutek hodnocený vysokými sazbami.

Filcung - důkladná prohlídka ložnic, cel, s různou intenzitou. Nic příjemného.

Flastr - Kázeňský trest.

Intrik - nerovné jednání za účelem poškození konkurenta, ze zlé vůle, nebo podvod.

Kartáč - věznice Valdice (podle Kartouzy)

Katr - dveře do cely.

Kázeňák - kázeňský trest - způsob trestání odsouzeného za spáchané prohřešky během výkonu trestu. Pohybuje se od důtky, až po srest samovazby (díry). Hlavním problémem je však škraloup v posudku, který se muže mazat třeba i rok.

Kápéčko- pravá ruka barákového.

Kilovka - jedná se o zásilky, neoficiální. Tedy někdy někde někdo přimhouří oko a pustí zásilku s tabákem, čokoládou apod. Protože to dříve fungovalo běžně a bylo to do jednoho kilogramu, ustálil se název kylovky. Dnes se tak pojmenovávají zejména zásilky ve velikých obálkách s psacími potřebami, časopisy knihami a pod.

Konina-kůň – vězeň sloužící jiným pro uznání, z donucení, či za úplatu. Většinou za služby dostává i jakou si pseudo- ochranu od silnějších. Druhá nejnižší ,,pozice“ ve vězení. Je to rovněž urážka.

Konfident – Největší urážka pro vězně. Jedná se o člověka, který udává.

Koňovat - Má dva významy, jednak se jedná o způsob posílání všeho možného pomocí systému lanovek mezi celami skrs okna a pak koňovat znamená také, sloužit nějakému vězni, za úplatu, nebo ze strachu.

Král- Onačení dříve užívané pro hlavu vězňů. Dnes se používá spíše jako provokativní označení pro někoho, kdo nebere ohled na ostatní.

Kolchoz - jedná se o zvláštní druh společenství dvou a více lidí, kteří mají vše společné. Jídlo, kávu, tabák společně si vaří a pod.

Kvak – kvašený alkoholický nápoj max. 19% alk.

LV (elvéčko)- Eskorta k lékařskému vyšetření do civilní nemocnice.

Mařenka - výraz pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí (veliká část odsouzených).

Mrskat - Trápit se, být smutný, mít deprese.

,,Mukl" - Výraz, který vznikl v lágrech. Zkráceně znamená muž určený k likvidaci. Má hanlivý i pochvalný význam (záleží, od koho zazní). Aktuálně, je to prostě označení vězně. O

Navštívenka -Potvrzení o povolení návštěvy.

Nachcat - mít pozitivní výsledek testu na drogy

Nástupák - oddělení, kam se nastupuje výkon trestu ve vazebních věznicích.

NB- nárokový balík do hmotnosti 5KG

Oddíl - většinou část ubytovny pro odsouzené pro cca 20 - 180 odsouzených. Do různých oddělení se sdružují odsouzení s podobnými vlastnostmi.

Pampeliška - ohrožený, díky špatné pověsti, homosexuál, transvestita, udavač, odsouzený za násilí na ženě, dětech, starších osobách, nebo prostě jen psychicky slabý člověk

Pampeliškárna - oddělení pro ohrožené osoby.

Pentagon- administrativníčást věznice.

Platovka -platová skupina. Ve výkonu trestu jsou možné 3. první začíná na 4500,- měsíčně brutto. 2. 6750.- a 3. 9600.- V zásadě se používají jen dvě, protože pro tu třetí je třeba vykonávat práci, pro kterou je třeba vysokého vzdělání.

Pochvala: Zvláštní způsob odměny. V zásadě nic moc neznamená, jen je to malé plus do posudků.

Ponorka- Ponorný vařič, nebo eskortní autobus.

Prcačkář - odsouzený za mravnostní delikt.

Přečin- trestný čin, jehož horní hranice trestní sazby nepřevyšuje 5 let a všechny trestné činy spáchané z nedbalosti.

P.P. (půlka)- podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

PTčko – Přerušení trestu odnětí svobody. V podstatě nejvyšší možná odměna pro odsouzeného. Trest lze přerušit na 20 dní. (mimo zdravotního přerušení)

Přeřazení – přeřazení do mírnějšího typu věznice.

Sčíták -pošetní prověrka stavu odsouzených.

Sarpo - počítačový systém hodnocení odsouzených mající své mouchy. Jednoduše lidé nejsou digitální.

Sintr - vězeňský mundur

Sociálka - Jedná se o sociální pracovnici ve věznici, nebo o výraz pro sociální kapesné (100 Kč). 

Speciální pedagog - výchovný nadřízený vychovatele. V některých věznicích se s ním roky nemusíte setkat. Vytváří programy zacházení a někteří i různé kroužky apod.

Ostraha – věznice s ostrahou. Nejběžnější typ věznice. Všehochuť. Na vycházky mimo věznici nějaké výhody a pod spíš zapomeňte.

VIS- vězeňský informační systém od společnosti Microsoft, která však podporu již zastavila.

Vrecko - vězeňská taška pro věci do práce.

VS - vězeňská služba, či vězeňská stráž

VT - výkon trestu odnětí svobody

Vychovatel - administrativní pracovník, který vás hodnotí podle toho, co má napsáno a vydává poštu. Mimo tuto činnost mu pro administrativní zátěž většinou na nic více nezbývá čas. Může pro vás lecos udělat, ale ...

Trestňák - oddělení pro problematické odsouzené.

Zvýšená ostraha – odkladiště pro silné povahy. Nejtvrdší střežení pro dlouhé tresty.

Živý - peníze v hotovosti.

Výklad pojmů z vězení

pravý panel