Nárokový balík

Nárokový balík do vazby

Osoby ve vazbě mají právo přijmout nárokový balík 1 krár za 3 měsíce. Podmínky a omezení jsou obdobná jako v případě nárokového balíku do výkonu trestu, popsané níže.

Nárokový balík do výkonu trestu odnětí svobody

Osoby ve výkonu trestu odnětí svobody mají ze zákona právo přijmout nárokový balík 1 krát za 6 měsíců. Pozor ne dvě do roka, jako dříve. To znamená, že nelze poslat dva krátce po sobě. Nárok vzniká dnem nástupu do věznice nebo dodáním PČR.

Aby mohla osoba ve vězení přijmout nárokový balík musí mít od vychovatele vystavenou tzv. "balíčenku" ( viz. povolení k převzetí nárokového balíku ). Bez balíčenky balík vězeňská služba nevydá a bude poslán na náklady adresáta zpět nebo předán při návštěvě. Proto vždy vyčkejte až dostanete poštou poučení o nárokovém balíku. Je to známky toho, že Váš blízký již balíčenku má vystavenu.

Nárokový balík smí obsahovat :

 • cigarety, tabák a tabákové výrobky
 • potřeby pro kuřáky
 • hygienu
 • trvanlivé potraviny
 • instantní potraviny
 • cukrovinky

Nárokový balík nesmí obsahovat :

 • alkohol
 • omamné a psychotropní látky ( drogy)
 • léky
 • nekolkované tabákové výrobky
 • tabákové výrobky s jiným než českým kolkem
 • zbraně ( nože,ostré předměty atd.)
 • nic ve skleněném obalu

Některá omezení a rady pro zasílání nárokových balíků :

 • nárokový balík může mít max. 5 kg včetně obalu
 • balík musí obsahovat jen trvanlivé vakuově balené potraviny s dostatečně dlouhou dobou spotřeby
 • neposílejte neoriginálně balené zboží ( např. domácí cukroví)
 • pokud chcete balík předat při návštěvě vždy ho zabalte stejně jako by jste ho posílali poštou do lepenkové krabice a uzavřít lepící páskou.
 • tiskoviny, psací potřeby, dopisní papíry neposílejte v nárokovém balíku. Toto pošlete v kilovém balíku.

 

pravý panel