ve vězení, o base, do vězení, informace, pravda   >   Výklad pojmů z vězení   >   Výklad dle zákona   >   Návštěva bez zrakové a sluchové kontroly

Návštěva bez zrakové a sluchové kontroly

Ředitel věznice může povolit uskutečnění návštěvy odsouzeného bez zrakové a sluchové kontroly zaměstnanců vězeňské služby v prostorách k tomu určených.

Pokud věznice má prostory určené k návštěvám bez zrakové a sluchové kontroly je umožněno odsouzenému přijmout blízké bez dohledu zaměstnanců věznice. Ne ve všech věznicích je to možné.

Tato návštěva je je zpravidla udělována jakoforma kázeňské odměny. Většinou je třeba, odsouzený/á byl/a zařazen/a v I. PSVD musí splňovat kritéria, které mají jednotlivé věznice specifické.

I na tuto návštěvu mohou přijít poze 4 osoby a je třeba dodržovat pravidla stanovená věznicí.

pravý panel