Zasílání elektroniky do vazby

Do vazby lze zasílat tuto elektroniku:

 

 • radioprijímače s těmito omezeními

  Vlnové rozsahy Velmi krátké VKV - FM 87,5 - 108 MHz

  Velmi krátké VKV - FM 66 - 73 MHz

  Střední vlny SV - MW 526,5 - 1606,5 kHz

  Dlouhé vlny DV - LW 148,5 - 283,5 kHz

  Radiopřijímač musí splňovat tyto další parametry :

  - musí být napájený z vlastního zdroje, pro který je v přijímači prostor

  - nesmí obsahovat vlnový rozsah krátkých vln – KV( SW )

  - nesmí umožňovat detekci a automatické vyhledávání (skenování) signálů

  - nesmí obsahovat paměťové médium pro záznam a přehrávání dat a hlasové komunikace

  - nesmí umožňovat příjem digitálního rozhlasového vysílání

 • CD přehrávače

  CD přehrávače musí být nepoškozeny a musí mít svůj zdroj el. energie - baterie. Nesmí být napájeny transformátorem.

 • Elektrické holící strojky

  Elektrické holící strojky musí být napájeny buď ze sítě 230V nebo akumulátorové s podmínkou, že mají transormátor integrovaný uvnitř přístroje.

 • TV přijímače

  Ve vazebních věznicích, ve kterých nejsou instalovány TV přijímače, se umožňuje obviněným mít vlastní TV přijímač. Je zapotřebí počítat s tím, že přijímač musí mít integrovaný set top box nebo je třeba jej zakoupit zvlášť.


Všechna elektronickéá zařízení zaslaná do vazby podléhají před vydáním kontrole odborné firmy. Tato firma přístroj zkontroluje a zapečetí. Tuto kontrolu hradí příjemce a stojí 50 Kč/ks. Proto je důležité, aby příiemce ve vazbě měl na svém účtu finanční prostředky.

pravý panel