Potvrzeni o bydlení -vzor

Jana Nováková nar. 14. 11. 1951

Bytem Bartolomějská 45

Brno, 641 00

Věc: Potvrzení o bydlení pro odsouzeného Aleše Nováka nar. 11. 11. 1991.

Vážený soude

jako majitelka bytu, potvrzuji, že odsouzený Aleše Novák nar. 11. 11. 1991, má po propuštění zajištěno ubytování na adrese Farní 108, Brno 620 00.

S úctou

V Brně dne 25. 2. 2016

Podpis

Příloha: Výpis z katastru nemovitostí (v ideálním případě).

Diskuze / rady zde

pravý panel