ve vězení, o base, do vězení, informace, pravda   >   Vzory žádostí   >   Přemístění do mírnějšího typu věznice

Žádost o přemístění do mírnějšího typu věznice-vzor

Aleš Novák

Nar. 11.11.1991 v Brně

Toho času ve věznici Brno

Okresní soud v Brně

   Věc: Žádost o přeřazení do věznice s mírnějším režimem

   Vážený soude,

   obracím se na Vás s žádosti o přeřazení do věznice s mírnějším režimem.

Byl jsem odsouzen rozsudkem Okresního soudu v Brně ze dne 11.11.2011 sp.zn. 2T345/2015 k nepodmíněnému Trestu odnětí svobody ve výměře 25 měsíců se zařazením do věznice s ostrahou.

Trest nyní vykonáván ve věznici Brno.

Po dobu výkonu trestu se chovám řádně,  plním si své povinnosti a dodržují všechna omezeni a nařízení z trestu vyplývající.  Věřím,  ze jsem svým chováním ve výkonu trestu prokázal pozitivní posun, přeřazeni povede k snazšímu dosažení účelu výkonu trestu a  je tak možné mé žádosti vyhovět.

   Termín možného podání žádosti o přeřazeni mám dne 11.8.2013 (jak vypočítat zde).

   Této možnosti využívám a současně slibuji, že se v případě kladného vyřízení mé žádosti budu ve výkonu trestu dál chovat řádně.

      S úctou

V Brně dne 20.1.2013

Ke stažení a úpravě zadost o přemístění

Diskuze / rady zde

pravý panel