ve vězení, o base, do vězení, informace, pravda   >   Vzory žádostí   >   Stížnost proti zamítnutí PP

Stížnost proti zamítnutí PP - VZOR

Lukáš Martin nar. 11. 11. 1911

Bytem

…….

……..

T.Č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici ….

Krajskému soudu v ……

Prostřednictvím Okresního soudu v ….

J. Č. 1PP.. / ….

Věc: Stížnost proti usnesení Okresního soudu v …ze dne … pod č.j…..

Vážený soude,

Podávám stížnost proti usnesení Okresního soudu v. …. Ze dne …. pod č.j. … . Kterým byla zamítnuta má žádost o podmíněné propuštění.

(cokoli lze dále napsat, je už na okolnostech daného případu, soud bohužel nemá povinnost podmíněně propustit, ani při dodržení všech předpokladů)

S úctou

V …. Dne ….

Podpis

Ke stažení Stiznost-proti-pp

Diskuze

pravý panel