ve vězení, o base, do vězení, informace, pravda   >   Vzory žádostí   >   Žádost o podmíněné propuštění

Žádost o podmíněné propuštění- vzor

Aleš Novák

Narozen 11. 11. 1991 v Brně

Toho času ve věznici Brno

Okresní soud v Brně

                Věc: Žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

Vážený soude,

obracím se na Vás s žádosti o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Byl jsem odsouzen rozsudkem Okresního soudu v Brně ze dne 11. 11. 2011 sp. zn. 2T345/2015 k nepodmíněnému trestu odnětí svobody ve výměře 25 měsíců se zařazením do věznice s ostrahou. Trest nyní vykonáván ve věznici Brno.

Po dobu výkonu trestu se chovám řádně, plním si své povinnosti a dodržuji všechna omezeni a nařízení z trestu vyplývající. Doba strávená ve výkonu trestu pro mě byla dostatečným ponaučením.  Věřím, že jsem svým chováním ve výkonu trestu prokázal polepšení a je tak možné mé žádosti vyhovět.

                Termín možného podání žádosti o podmíněné propuštění mám dne 11. 8. 2013 (jak vypočítat zde).

                Této možnosti využívám a současně slibuji, že v případě kladného vyřízení mé žádosti povedu řádný život, zajistím si práci a nebudu se dopouštět žádné další trestné činnosti.

      S úctou

V Brně dne 20. 1. 2013

ke stažení žádost o pp

Diskuze / rady zde

Cokoli vás napadne Ptejte se a pište, co vás trápí

pravý panel