Reakce na ,,ve vězení"

Velmi rád bych se za obase tvrdě ohradil proti aktuálnímu webu Ve vězení webnode, případně aktivitě a hodnocení internetové televize mozaika. Náš web nevznikl proto, aby kritizoval vězeňskou službu, toto není rozhodně jeho úkolem. Velice si vážím práce profesionálů a zaměstnanců vězeňské služby, kteří berou svou práci vážně. Nicméně to nic nemění na tom, že celková situace ve většině vězení a věznic v ČR není dobrá a jsem přesvědčený, že se situace ve vězení a věznicích ČR nemůže zlepšit jinak, než ukazováním pravdy.

Web Ve vězení vznikl, jako komerční aktivita pro podporu prodeje publikace a magazínu, což ve své podstatě není špatné, pokud by to nebylo reálně vše, na co se stránky Ve vězení Webnode zaměřují.

Rozhodně nesouhlasíme s tím, že je české věznice fungují, jak mají, jsou humánní, ve vězení vše funhuje a koncepce českého vězeňství je skvělá, jak popisuje pan Polák. Předpokládám, že toto píše, aby získal od V.S. podporu, kterou již skrz naskrz státním sektorem nabírá.  

Proč nesouhlasím

Pokud by tomu tak bylo:

  1. Nejsme na nejvyšších příčkách EU, co se týče výše recidivy propuštěných.
  2. Ve vězení by nebylo lehčí sehnat zakázané drogy, než zdravotní a hygienické prostředky.
  3. Odsouzení by nebyli ve vězení denně ponižováni svlékáním a nadzvedáváním genitálů během osobních prohlídek.
  4. Neexistovala by zpráva veřejného ochránce práv o stavu ve vězení.
  5. Odsouzení by za práci ve vězení nebrali 12% průměrné mzdy za práci. (Tento stav rozhodně nikoho nepřesvědčí, že je lepší pracovat, než krást)
  6. Propuštení by se z vězení nevraceli jako psychické trosky do rozbytých rodin.
  7. Pokud jde o úroveň zdravotní péče, stačí se podívat do našich diskuzí.

Velice mě zajímá váš názor

pravý panel